Keskeinen logistinen sijainti, toiminnallisuus ja työturvallisuus – niistä on Nurmijärven toimitilat tehty

Suomi Teline haluaa olla tänään ja huomenna Suomen tilaajaystävällisin telineyhtiö. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeä rooli on yrityksen toimitiloilla Nurmijärvellä Karhukorven teollisuusalueella.

Kun asiakkaille räätälöityjä telineratkaisuja ja sääsuojia lähtee päivittäin liikkeelle ja palaa takaisin vuokrauksesta, tarvitaan laatua niin pihan ja varaston suunnittelussa kuin toteutuksessa.

”Toiminnallisuus, työturvallisuus ja tilahallinta ovat varaston ja pihasuunnittelun keskiössä. Niitä painotetaan jokapäiväisessä työssä”, sanoo Suomi Telineen myyntijohtaja Jere Sieppo.

Nykyisellä paikalla Nurmijärvellä Suomi Teline on toiminut keväästä 2019. Tontin koko on 6 500 m2 ja halli- ja toimistotilaa on käytössä 1 200 m2.

Halliin sijoittuvat varaston taukotilat, pressujen käsittely, pienosien varastointi ja korjauspaja. Toimiston puolella työskentelevät hallinto, tarjouslaskenta ja telinemyynti. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat neuvottelutilat ja työnjohdon toimistopisteet.

”Hallitilaa on hyvinkin riittävästi meille. Olemme kasvaneet merkittävästi ja liiketoiminnan kasvu on lisännyt myös telinemateriaalin määrää. Tontin laajentamista on kaavailtu, mutta toisaalta se on nollasummapeliä: kun myynti tekee työnsä hyvin, tavara on liikkeellä, mutta samalla kaikkien tilojen pitää vastata kasvun tuomiin tarpeisiin.”

Siepon mukaan logistisesti isoin asia on sijainti Tampereen moottoritien varrella. ALFIX-telinemyynnin asiakasyrityksistä moni sijaitsee muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

”Toimitukset myyntivarastosta pääsevät kulkemaan asiakkaiden luo itään ja länteen kohtuullisen kätevästi ja pohjois-eteläsuunnassa todella erinomaisesti.”

”Myynnissä voi soida klo 16.30 puhelin, että saammeko tavarat lähtövalmiiksi aamuksi klo 7.00. Tällöin on asiakkaan aikataulujen kannalta hyvä, että emme ole lähempänä Helsingin keskustaa. Keskellä pääkaupunkiseutua Tampereen moottoritien varressa olemme aina lähellä eri suunnissa sijaitsevia asiakkaita”, kertoo Jere Sieppo.

Sijainti Nurmijärvellä palvelee hyvin myös Suomi Telineen omaa urakointia. Materiaalit ja työvoima saadaan toimitettua vaivattomasti työmaille, jotka ovat pääosin eri puolilla pääkaupunkiseutua tai sen läheisyydessä.

 

 

 

Siististi ja järjestelmällisesti

Tontin pinta-alasta suurin osa käytetään varastointiin. Kun päivän aikana lähtee ja saapuu esimerkiksi viisi kuormaa, on pihan yleinen siisteys ja hyvä järjestys välttämätöntä sekä työturvallisuuden että logistiikan toimivuuden kannalta.

”Materiaali palautuu keskelle pihaa, josta se jaetaan omille paikoilleen. Tontille sisään tullessa lähtevä materiaali sijaitsee portin oikealla puolella. Tavaravirta on jatkuvaa, mutta totta kai lähtevän kannalta ruuhkaisinta on alkukesästä, ja palautuvaa tavaraa alkaa tulla isommin takaisin lokakuussa.”

Jere Siepon mukaan juuri nyt ajankohtainen asia on lumen ja jään hallinta. Pihan kunnossapidon tärkeys korostuu, kun talvikuukausina kalustoa on kesää enemmän varastoituna ja kulkuväylät kapeampia. Jäisellä pihalla trukin ajaminen ei tietenkään toimi, ja jään ja lumen hyvä hallinta on myös tärkeä työturvallisuuskysymys.

Suomi Telineen varastosta ja kalustosta huolehtivat talon varastopäällikkö ja varastomies. Toimintojen pyörittäminen omien miesten voimin näkyy siisteyden ja laadun korkeana tasona.

”Oma työpaikka ja firman miehen mentaliteetti korostuu paljon. Kun liiketoiminnan prosesseilla on vahva omistajuus, asiat tuntuvat läheisiltä, ja kaikki toimii paremmin”, kiittää Sieppo.