Lumenpudotus on asiakkaan vastuulla, mutta Suomi Teline tarjoaa siihen turvallista ja osaavaa palvelua

Talveen, lumikuormaan ja lumenpudotukseen täytyy jokaisella työmaalla varautua Suomen leveysasteilla. Lumenhallinta on aina tilaajan vastuulla, mutta ilman apua ei tarvitse jäädä: Suomi Teline hoitaa omissa kohteissaan lumenpudotuksen turvallisesti ja tehokkaasti.

Rakennusalalla ennakoiminen on haastavaa – niin myös silloin, kun kyseessä on lumenpudotus. Nopeasti vaihtuvat säät saattavat yllättää Uudellamaallakin. Sääsuojakohteissa talveen varautuminen kannattaa siis, sillä katolle satanut lumi tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti.

”Sääsuojien eri positioiden ja niiden valmistelun hyvällä suunnittelulla voimme yleensä tuottaa kaikille kustannussäästöjä – ja tietenkin pitää kohteen ja välineet kunnossa”, muistuttaa Suomi Telineen myyntijohtaja Jere Sieppo.

Lumi painaa yllättävän paljon. Sääsuojia ja niiden alle tulevia telineitä tehtäessä ja kuormituslaskelmia laskettaessa on otettava huomioon mahdollinen lumikuorma muiden kuormitustekijöiden ohessa. Suomen olosuhteissa varautumattomuus voi kostautua, jos sääsuojaa ja telinettä pitää vahvistaa jälkijunassa. Työvoiman sekä materiaalin saatavuus, työmaan tilanne sekä rakenteiden antamat mahdollisuudet tehdä tarvittavia muutostöitä voivat estää tarvittavien toimenpiteiden tekemisen nopealla aikataululla.

Sääsuojien vaatimukset määritellään SFS-EN 16508 -standardissa, ja lumikuorman suuruus perustuu standardissa esitettyihin lumikuormaluokkiin. Talvella lumikuorman arvo on useimmiten 25 kg/m². Se perustuu oletukseen, että lunta voidaan tarpeen tullen poistaa sääsuojan päältä.

Lumen tiheys taas on kevättalvella tyypillisesti 200-300 kg/m3, mutta tuulesta johtuvat kinostumiset voivat kasvattaa tätäkin arvoa tilapäisesti. Tämä tarkoittaa, että jo 10 cm satanutta lunta lähentelee mitoitettua kuormitusta. Vaikka sääsuojat voidaan mitoittaa myös ilman lumikuormaa, Suomen olosuhteissa kannattaa ehdottomasti varautua vaihtelevaan talveen ja arvaamattomiin lumitilanteisiin.

Sää on lumenhallinnassa avainasemassa

Suomi Teline seuraa tarkkaan tuuli-, sade- ja lumisade-ennusteita ja varautuu niiden mukaan esimerkiksi päivystävän henkilökunnan määrällä. Näin taataan nopea reagointi lumitilanteeseen. Myös asiakkaan olisi hyvä tehdä sääseurantaa omalla työmaallaan: eroja lumimäärässä saattaa olla Uudenmaan sisälläkin reippaasti.

Isoin ongelma lumenpoiston laiminlyömisessä liittyy sään vaihteluun. Kun suojalumi muuttuu pakkaslumeksi, muodostuu jäätä. Sääsuojan peitteet taas pussittuvat painosta, eikä muodostuvaa jäätä ole yhtä yksinkertaista poistaa kuin tuoretta lumikerrosta. Siksi nopea reagointi lumisateen sattuessa on tärkeää – lumen olotilamuutoksia saattaa talvisin tapahtua päivänkin sisällä.

”Asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin olla yhteydessä Suomi Telineen yhteyshenkilöön ja käydä läpi kohteen lumitilanne. Tarjoamme nopeaa ja turvallista lumenpudotuspalvelua omissa kohteissaan”, Sieppo täsmentää.

Turvallisuus on lumenpudotuksessa ykkösjuttu

Suomi Telineellä turvallisuuteen keskitytään ja panostetaan paljon. Telinemiehillä on aina valjaat ja tuplakoukut, ja kaikkien tavaroiden tippuminen on telineillä tietenkin pidettävä minimissä. Myös lumenpudotus hoidetaan Suomi Telineellä aina olosuhteet huomioon ottaen.

Lumenpudotuksessa on etenkin kaupunkiolosuhteissa paljon huomioitavaa: Mihin lumi tippuu? Voiko lumen tiputtaa kadulle? Pitääkö katu laittaa kiinni? Näihin kysymyksiin Suomi Teline vastaa ammattitaidollaan.

Vaikka Suomi Telineellä on käytössään turvallinen ALFIX Vario -sääsuojajärjestelmä katolla kulkemiseen, katolla kävely on yleisesti kuitenkin ammattilaisten työtä. Siksi onkin suotavaa, että telinemiehet hoitavat lumenpudotuksen: heillä on tietotaito ja kokemus siitä, miten telineillä ja sääsuojilla kuuluu liikkua turvallisesti.

Muista siis ainakin nämä asiat talven lähestyessä:

  1. Muista sääsuojakohteissa varautuminen talveen jo suunnitteluvaiheessa.
  2. Tee sääseurantaa omalla työmaallasi. Ilmoita lumisateesta Suomi Telineelle.
  3. Laadukkaasti lumenpudotuksen hoitavat Suomi Telineen telinemiehet.

Suomi Teline tarjoaa omissa kohteissaan lumenpudotusta erillisen sopimuksen mukaan. Ota yhteyttä ja varmista sääsuojasi lumenhallinta!