Suomi Telineen varaston sujuva logistiikka syntyy yhteistyönä

Suomi Telineen varastolta rakennustelineet liikkuvat sujuvimmin kullekin työmaalle ja takaisin, kun tiedetään, millaisia telineitä tarvitaan milläkin aikataululla, ja millaiset ovat kunkin työmaan olosuhteet, minne ne toimitetaan. Asiakkaan on hyvä kertoa mahdollisista muutoksista välittömästi, jotta tavara voidaan toimittaa kohteeseen oikea-aikaisesti.

Laadukas ennakkosuunnittelu tuo oikeat tavarat työmaalle

Jotta työmaalle päätyvät tarvittavat telineet aikataulussa, tarvitaan paljon ennakkosuunnittelua. Työnjohtajat käyvät ensiksi kartoittamassa kohteen ja sen tarpeet. Kohteen mittaaminen on oleellista, jotta työmaalle ei päädy ylimääräistä tavaraa. Tämä on tärkeää varsinkin tiheään rakennetuissa kaupungin keskustoissa, minne ei voi jättää telineiden kuljetukseen käytettäviä telinevakkeja. Esimerkiksi koulujen työmailla on tavallisesti runsaasti tilaa ja tavara voidaan tuoda kerralla. Sen sijaan ahtaisiin keskustan kohteisiin voidaan tuoda tavaraa ainoastaan pienissä erissä, koska siellä ei ole tilaa, missä isoja määriä telineitä voitaisiin säilyttää, ennen kuin ne on pystytetty työmaalla.

Varastolla on tiedettävä, mistä kohtaa työ alkaa työmaalla

Telineitä pakatessa on koko ajan mietittävä, missä järjestyksessä osat tulevat käyttöön työmaalla. Asiakkaan on siksi tärkeää kertoa, mistä kohtaa työ alkaa kohteessa. Jos rakennus ei ole symmetrinen, tarvitaan usein paljon lisäosia, eikä aloituspala voi olla kasan pohjimmaisena. Mikäli suunnitelmat muuttuvat työmaalla, siitä tulisi tiedottaa välittömästi Suomi Telineen toimistolle, jotta telineet osataan pakata varastolla oikeassa järjestyksessä. Tällöin tavaraa ei tarvitse esimerkiksi kantaa kohteessa kohtuuttomia matkoja, eikä ahtaisiin kohteisiin kuljeteta ensin vääriä tavaroita, kun kaikkea ei voida kuljettaa kerralla.

Miten nopeasti tavaraa saa, jos suunnitelmat muuttuvat työmaalla?

Tavaran paino määrittää sen, kuinka paljon kuljetusautoon voidaan pakata tavaraa. Autossa voi olla tilaa, mutta rakennustelineitä ei voida kuitenkaan pakata enempää painosta johtuen. Mikäli suunnitelmat muuttuvat työmaalla, ja sinne kaivataan lisää tai erilaisia osia, tavaraa voidaan toimittaa nopeastikin varsinkin pääkaupunkiseudun työmaille. Kun tarvittava tavara on tiedossa, se kerätään varastolla noin tunnissa. Auton pakkaamiseen menee noin puolituntia. Pääkaupunkiseudulla tavara on tällöin kohteessa reilussa kahdessa tunnissa. Toimitusta nopeuttaa myös se, ettei työmaalle tarvitse tilata erillistä nosturia, koska kuljetusautossa on Hiab-kuormausnosturi, joka purkaa lastin kohteessa.

Suomi Teline sähköistää parhaillaan yhä pidemmälle vuokrakalustonsa seurantaa, jotta voidaan tietää yhä oikea-aikaisemmin, millainen tavara on vapautumassa kultakin työmaalta ja millä aikataululla. Toisinaan tavarat voidaan siirtää jo nyt samana päivänä suoraan työmaalta toiselle.


Jere Högbacka
Jere Högbacka on Suomi Telineen varastopäällikkö.