Suomi Telineen taloushallinto elää mukana kehityksessä

Telinealan yrityksen taloushallinto koostuu useasta osasesta. Suomi Teline tekee maahantuontia, telineurakointia, vuokraa telineitä ja tavaraa myydään asiakkaille omasta myyntivarastosta tai suoratoimituksena Saksasta, joten taloushallinnossa pitää ottaa huomioon, miten telineitä näiden eri palveluiden osalta hallinnoidaan, laskutetaan ja miten ne käsitellään kirjanpidossa.

Koska Suomi Telineen vahvuuksia ovat nopeus, luotettavuus ja kokonaisvaltaisten palveluiden tuottaminen, pitää taloushallinnonkin toimia luotettavasti nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja löytää sellaisia ratkaisuja, jotka toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Suomi Telineen kirjanpidon toteutti aiemmin ulkopuolinen tilitoimisto. Koimme kuitenkin paremmaksi vaihtoehdoksi palkata lisää omaa henkilökuntaa ja kirjanpito alettiin hoitaa talon sisällä kesästä 2020 lähtien. Se on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi. Kirjanpitoa hoitavalla henkilöllä on hyvä olla laaja kokonaiskäsitys koko liiketoiminnasta sekä yrityksen toimintatavoista ja tulevaisuuden näkymistä.

Taloushallinnossa päivittäinen työ sisältää rutiineja ja monia lennossa muuttuvia tehtäviä, mikä pitää työskentelyn monipuolisena ja mielenkiintoisena. Sesonkikuukausina huhtikuusta syyskuuhun, sekä tilinpäätöksen aikaan vuodenvaihteessa työpäivämme ovat usein hektisiä. Korona-aikana olemme työskennelleet osittain myös etänä. Työtilamme on järjestetty niin, että turvallinen työskentely on mahdollista myös yrityksen toimitiloissa Nurmijärvellä. Taloushallintomme on lähes sataprosenttisesti paperiton, joten työn voi suorittaa myös muualla kuin toimistossa.

Taloushallinto on yrityksen sydän

Lähes kaikki yrityksen sisäinen informaatio kulkee taloushallinnon kautta. Tiedonkulku on kaksisuuntaista niin urakoinnin, myynnin, varaston, kuin johdonkin kanssa. Käytännössä taloushallinnolta pitäisi löytyä kaikki olennainen tieto, jota yrityksen johto tarvitsee.

Esimerkiksi telineurakoinnin ja -vuokrien kuukausilaskutus vaatii tiivistä yhteistyötä tarjouslaskennan, varaston ja työnjohdon kanssa. Tiedon pitää kulkea tarkasti ja oikea-aikaisesti eri osastojen välillä, jotta saadaan varmistettua sekä asiakkaiden, että toimittajien laskujen oikeellisuus. Usein asioita ei saa selvitettyä yhdellä sähköpostilla tai puhelinsoitolla, koska tiedonkulun ketju kulkee monen henkilön kautta. Suomi Telineellä on joustava ja toisiaan auttava työporukka, mikä edesauttaa työn tehokkuutta ja sujuvuutta. Meillä ei ole osastorajoja, vaan työkavereita autetaan aina tarpeen tullessa.

Keväällä 2020 toteutettiin myynnin ja taloushallinnon yhteistyönä projekti, jossa otettiin käyttöön taloushallintoakin vahvasti tukeva telineiden varastonhallintaohjelma. Telinemyynnin prosessi toteutetaan tilauksesta laskutukseen varastonhallintaohjelman kautta ja seuraavana askeleena on laajentaa myös vuokrakaluston hallinnointi, seuranta ja laskutus ohjelman kautta tehtäväksi. Osittain vuokralaskutus on jo otettu käyttöön varastonhallintaohjelmassa, mikä on helpottanut sekä varaston, että taloushallinnon työtä, kun turhia työvaiheita on jäänyt pois. Tämän myötä myös virheiden määrä pienenee.

Sonja Alakangas
Sonja Alakangas on Suomi Telineen talouspäällikkö.